Csapadékvíz elvezető rendszer
ProjektekHévíz Város környezetének javítása és különösen a Hévízi gyógy-tó megőrzése kiemelt feladat mind települési, mind országos szinten.

A tó vízminőségét veszélyeztető tényezők csökkentése érdekében és a csapadékvíz ellenei károk védelmére 2000 év során az önkormányzat megbízásából elkészült Hévíz Város csapadékvíz csatornázásának terve. A tervek megvalósítását a település folyamatosan végezte. Jelen időpontra szinte a teljes belterület csapadékvíz-elvezetése kiépítésre került.

Az Új Széchenyi Terv keretében Hévíz Város Önkormányzata által a NYDOP-4.1.1/B-11-2011-0015 kódszámmal benyújtott, majd nyertesnek minősített projektnek köszönhető fejlesztés az északnyugati városrész csapadékvíz elvezető rendszerének utolsó, befejező lépcsője, mely a befogadó (Páhoki patak) és a település utcái közötti, még hiányzó elemek kiépítését szolgálja. A projekt elsődleges célja a prevenció. A projekt által érintett terület csapadékvíz károk elleni védelméhez szükséges infrastruktúra létrehozása, a csapadékvíz elvezetési problémájának megoldása, a biztonságos csapadékvíz elvezetés kiépítése, valamint a lakossági, önkormányzati vagyon és a Hévízi gyógy-tó védelme. A projekt területe a Hévízi gyógy-tó vízgyűjtő területén, védelmi övezetében fekszik. A biztonságos csapadékelvezetés megoldása nélkül a terület veszélyforrást jelent a tóra vonatkozóan. További célok: a település turisztikai szerepéből fakadóan kiemelt szerepet játszó rendezett városkép megteremtése, turisták fogadására is alkalmas infrastruktúra biztosítása.

A projekt hatásai: a projekt az érintett területen megteremti a biztonságos csapadékvíz elvezetést. Ez biztosítja a lakók és az önkormányzat számára is, hogy a hosszútávon egyre erőteljesebb csapadékviszonyok (lezúduló csapadék mennyisége és intenzitása növekedni fog) esetén is megvédjék értékeiket a csapadékvíz okozta károktól.

A Hévízi gyógy-tó védelme. A tó védelme a település alapérdeke. A biztonságos csapadékelvezetés megteremtése megszünteti a területhez kapcsolódó veszélyforrást a tóra vonatkozóan. Az érintett területen rendezett városkép megteremtése, turisták fogadására is alkalmas infrastruktúra biztosítása. A város a környezeti állapot fenntartásával és javításával megőrzi természeti, ökológiai értékeit a jelen és jövő nemzedékek számára.

A projekt tartalma a Hévíz város belterületen, az északnyugati városrészben a jelenleg nem megfelelő kapacitással rendelkező, a biztonságos, kártétel nélküli vízelvezetést nem biztosító csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése.

A projekt megvalósításaként a csapadékvíz elöntés megszüntetése szempontjából érintett területek: a Büki utca belterületi szakasza, valamint a Madách - Kisfaludy - Akác és Budai Nagy Antal utcák által határolt terület.

Az érintett terület nagysága 31,37 ha. Az érintett lakások száma: 248 db, az érintett lakosok száma: 1.005 fő.

A beruházás teljes költsége 101 834 315,- Ft, mely során összesen 1 216 m hosszú csapadékvíz csatorna épült meg a szükséges műtárgyakkal. A pályázatban a projekt elszámolható összköltsége 96 207 927,- Ft, melyből a támogatás 86 587 134,- Ft. A beruházás 2012. július 23. és 2012. november 30. között került megvalósításra.

Megosztás:  Nyomtatás